Call us: 9836810626 (SANDHAN) ; 9836733383/93(DIYA PUBLICATION)

 • facebook
 • Twitter
 • Google+

OUR PUBLISHED BOOKS

 • Varatia Prekhapot

 • Jay Vadra Horoppa

 • Anya Bhashar Premer Galpa

 • Amar Mitra:Sristir Swaralipi

 • Golpo Samagraya

 • Loko Sahito

 • Shakta Padabali

 • Tabu Akalabya

 • Sahitya Tika Kosh

 • Abhinaba Sikshabigyan

 • Bhanga Dheuer Khela

 • Madhaya Yuger Abohoa

 • Bangla Kobitar Tripadbhumi

 • Onanno Sandhan

 • Kobitar Dinkal

 • Nirbachita Prabandha Rachanasaili

 • Tabu Akalabya

 • JanaJati Sanskriti

 • Sanmanik Bangla Vasa

 • Sanmanik Bangla Vasa

 • Sanmanik Bangla Vasa

 • Prashna Bichitra

 • Shesher Kabita

 • Alankar:Tattwa and Prayog

 • Tabu Akalabya

 • Magh Nishither Kokil

 • Kalajoee Bangla Natak : Punarbichar

 • Natyabektittwer Mukhomukhi

 • Sankhepe Banglabhasha O Sahityer Itihas

 • Kathakar Amiyabhusan Majumder

 • Bangla O Bharatiya Kabitar Itihas

 • Sesher Kabita

 • Ipsita Kakhon Asbe

 • Swatantra Path : Bankim Chandrer Chandrasekhar

 • Vaishnav Padabali : Tattwe O Kabye

 • Biswanagarik Amiya Chakrabarty : Srashta O Sristi

 • Pachhander Panch

 • Uchchamadhyamik Bangla Mission

 • Abhinaba Sikshabigyan

 • Saratchandrer Srikanta

 • Bangla Sahitya O Jatiyo Sanghati

 • Upanayase Nabamulayan : Unish Satak

 • Japon Katha

 • Ei Samayer Bangla Akhayan (Vol-1)

 • Loksanskritir Aloke Bangla Mangalkabya : Ekti Tulanmulak Path

 • Pragadhunik Bangla Sahitya : Pariprashna O Punarbibechana

 • Ramkumar Mukhopadhyay : Kathayatrar Tin Dasak

 • Kabya Samagra 3

 • Galpa Samagra 1

 • Fire Aso Mrittika

 • Sankha Ghosh

 • Ppachander Panch Upanyas

 • Kabya Samagra (Vol. 1)

 • Kabya Samagra (Vol. 2)

 • Muktadhara

 • Lokayito Sundarban

 • Galpo Samagro

 • MahaSweta NaNa Barne NaNa Range

 • Dighir Katha

 • Kabya Samagra 3

 • Ekaler Kabita

 • Bangla Sahitye Grantha Chitran

 • Galpa Samagra 1

 • Madhyayuger Abahowa Bipanna Ganakera

 • Kabya Samagra, Vol-3

 • Ananta Nirjane

 • Kabitar Adday

 • Lok Sanskriti

 • Mandire Taba Mandrita Bani

 • Vasatatyar Sayajpath

 • Kabya Samagra

 • Marxbad O Postmodernism

 • Kabya Tatya

 • Kamala Kanter Daptar(Bankim Chandra)

 • Chandimangal Kabya(Manik Dutta)

 • Parokiya

 • Phire Aso Mrittika

 • Kabya Samagra

 • SANDHAN

 • TABU EKALABYA

 • Alibabar Mrityu O Anyanya Galpa

 • Desbibhag O Banglar Akhyan

 • Tinti Novela

 • Lokasanaskrite Pratibadi Chetona

 • Mallika O Subodh : Protibade O Protirodhe

 • Bastubhita

 • Tiner Talowar

 • Probahaman Bangla Charcha

 • Bengla Kobitay Puran Anusahgar Naba Rupayan

 • Kaljoyee Bangla Choto Galpo

 • Hansuli Banker Upokatha

 • Raktokorobii

 • Shibayan